Groene daken met subsidie van de gemeente

De gemeente stimuleert lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid en stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Een van de mogelijkheden is de aanleg van een zogenaamd groen dak (een veelal plat dak met sedumbegroeiing, dat goed is voor milieu, klimaat en waterafvoer).

Het initiatief GroeneDakenDenHaag wil, samen met inwoners, zoveel mogelijk groene daken in Den Haag realiseren en ontzorgt inwoners én bedrijven bij zowel de subsidieaanvraag als de aanleg hiervan. Hoe het werkt en hoe je kan meedoen vind je allemaal op deze site.

Met dit initiatief zorgen we samen dat heel Den Haag bewust wordt dat een groen dak bijdraagt aan een duurzame leefomgeving.

Subsidie op groene daken en groene gevels gaat in 2017 door!

De gemeente geeft ook in 2017 subsidie op groene daken en groene gevels. Begin 2017 komt de gemeente met een nieuwe subsidieregeling.

Je kunt je NU al opgeven om mee te doen met de subsidieaanvraag voor 2017!

Met subsidie van de gemeente is investeren in een groen dak of groene gevel zeer aantrekkelijk

GroeneDakenDenHaag werkt mee aan de doelstellingen van de gemeente

De gemeente wil de jaarlijkse CO2-uitstoot met 40% verminderen. Om dit doel te bereiken stelt de gemeente denhaag subsidie beschikbaar die burgers, bedrijven, organisaties moet stimuleren tot lokale actie m.b.t. duurzaamheid. Subsidie wordt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (zie subsidie aanvragen), verstrekt aan Leidse projecten die een positieve bijdrage leveren aan (ecologische) duurzaamheid of milieukwaliteit (energie, water, biodiversiteit, kwaliteit openbare ruimte).

De gemeente Den Haag wil in 2016 een boost geven aan duurzame initiatieven en wil stimuleren dat er zoveel mogelijk nieuwe initiatieven worden gestart die bijdragen aan bovenstaande doelstellingen. In maart organiseert de gemeente de ENERGIEBEURS waar ook het initiatief GroeneDakenDenHaag gepresenteerd wordt, een platform waar bewoners, VVE’s en bedrijven collectief subsidie aanvragen, een initiatief dat door de gemeente wordt ondersteund.


Voordelen van groene daken

Een groen dak geeft verkoeling, buffert regenwater en zorgt dat het rioolstelsel niet overbelast raakt bij hevige regenbuien. Ook draagt een groen dak bij aan schonere lucht en diversiteit van flora en fauna. Daarnaast is een groen dak natuurlijk veel mooier dan een zwart of grinddak.

Een groen dak verlengt tot 2 à 3 maal de oorspronkelijke levensduur van het dak. In de zomer houdt een groen dak 90% van de warmte tegen. Een begroeid dak wordt niet warmer dan 25°C, terwijl op een bitumendak de temperatuur kan oplopen tot meer dan 80°C. Het werkt dus ook verkoelend voor de stad.

Meeuwen bouwen hun nest het liefst op warme, droge daken. Een groen dak vinden ze niet geschikt: te vochtig en koel. Een groendak voorkomt dus ook meeuwenoverlast!

Daktuinen 009

oostbeemster5

oostbeemster2

de tuut2

Copyright 2013 Groene Daken Den Haag | All Rights Reserved | Website realisatie Reggy Halter